RIZIKOVÉ KÁCENÍ

SEKÁNÍ TRÁVY

ZAHRADNÍ PRÁCE

KÁCENÍ STROMŮ

"Naším heslem je rizikové kácení bez rizika. Rizikové kácení provádíme vždy s ohledem na bezpečnost."

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ

V některých případech je nemožné strom pokácet běžným způsobem. Těmito případy jsou momenty, kdy se strom nachází v blízkosti vedení elektrického napětí nebo hrozí, že během kácení spadne na střechu budovy či na plot. Kritickým momentem bývá i období v zimě, kdy po dešti nastane prudké ochlazení a na větvích se vytvoří námraza. Větve se začnou pod tíhou ledu ulamovat a tím ohrožují případné kolemjdoucí.

V těchto tzv. rizikových případech je zapotřebí použití stromolezecké techniky, případně vysokozdvižné plošiny. Strom je pak postupně odřezáván od vrcholku směrem dolů a větve jsou spouštěny na zem. Vše je tedy provedeno bezpečně, bez jakýchkoliv vzniklých škod na Vašem majetku. Dřevo dále zpracujeme podle přání klienta. Zajistíme rovněž odvoz a likvidaci vzniklého odpadu.

ZÁTOPEK

Úprava a realizace zahrad

731 447 463